Politica de confidenţialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE aplicabila din data de 19 mai 2018.

Când vizitezi site-ul Amatravelholiday.ro, când ne contactezi pentru o cerere de ofertă sau când apelezi la serviciile noastre, ne incredinţezi informaţiile tale. Scopul acestei Politici de confidenţialitate este să iţi arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm şi ce facem cu ele. Fiind pe deplin conştienţi de faptul că informaţiile tale personale iţi aparţin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranţă. Nu oferim informaţii unor părţi terţe fără a te informa.

Prin navigarea pe site-ul Amatravelholiday.ro sau prin contactarea noastră şi înscrierea la newsletter, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidenţialitate”.

DEFINIŢII TERMENI

Amatravelholiday.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al SC AMA TRAVEL & HOLIDAY SRL. Site-ul este deţinut şi administrat de SC AMA TRAVEL & HOLIDAY SRL, cu sediul în Techirghiol, Bd. Victoriei, Nr 1, având CIF 36292151, denumit în continuare „Ama Travel & Holiday”.

Potrivit Legii nr. 677/2001 şi a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), Ama Travel & Holiday este operator de date cu caracter personal.

„GDPR” reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Toate actualizările şi modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afişare pe site şi/sau notificare pe e-mail.

INTREBĂRI ŞI SOLICITĂRI

Dacă ai intrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau doreşti să iţi exerciţi drepturile legale în legătură cu datele pe care le deţinem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidenţialitate, ne poţi scrie la adresa de e-mail: office@amatravelholiday.ro.

CE INFORMAŢII COLECTĂM?

 1. Informaţii pe care ni le furnizezi voluntar
  Cănd utilizezi formularele de cerere de ofertă de pe site, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informaţiile pe care le prelucrăm. Aceste informaţii includ numele, prenumele, adresa de e-mail şi numărul de telefonCând te abonezi la newsletter ne dai în mod voluntar adresa de email.
  Oferindu-ne aceste informaţii, noi le păstrăm în condiţii de securitate şi confidenţialitate în baza noastră de date.
 2. Informaţii pe care le colectăm automat
  Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informaţii despre vizita ta pe site. Aceste informaţii pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare şi alte informaţii despre modul în care ai interacţionat cu site-ul. Putem colecta aceste informaţii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Poti vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare această pagină.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

În privinţa datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea şi trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) şi „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atăt potrivit legislaţiei actuale, căt şi potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtământul tău nu este cerut în situaţia în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligaţii legale sau interesul legitim.

În privinţa datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimţământul. Odata cu accesarea site-ului, iţi dai in mod valabil consimtământul asupra prelucrării.

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE?

 • pentru a face demersurile necesare în vederea emiterii biletelor de avion, furnizarea de servicii turistice, a serviciilor de cazare şi incheierii unui contract;
  • pentru a-ţi răspunde la întrebări şi solicitări;
  • în vederea facturării serviciilor Amatravelholiday.ro;
  • pentru activităţi de marketing, însă numai în situaţia în care ţi-ai dat consimţământul în prealabil;
  • pentru a oferi şi imbunătăţii serviciile pe care le oferim;

Pentru a nu mai primi mesaje promoţionale, poţi urma instrucţiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;

CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacţiune cu noi.

CUI DEZVĂLUIM INFORMAŢIILE TALE?

Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Totusi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi:

 • Furnizori de servicii. Putem dezvălui informaţiile tale altor companii care ne furnizează servicii şi acţionează în calitate de persoane împuternicite, companiilor care ne ajută pentru facturare şi contabilitate sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entităţi sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerinţele specifice ân materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
  Instanţe de judecată, parchete sau alte autorităţi publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
  Altor părţi cu consimtamântul sau la instrucţiunile tale. In afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciţi să efectuăm o asemenea dezvăluire.

TRANSFERAM DATE CĂTRE STATE TERŢE?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, iţi vom prezenta garanţiile aferente şi iţi vom solicita consimţământul.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

 • Dreptul de retragere a consimţământului;
  În situaţia în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, iţi poti retrage consimţământul în orice moment şi în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@amatravelholiday.ro cu subiectul „retragere consimţământ”.
  Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
  Dreptul de a te adresa justiţiei;
  Dreptul de acces;
  Ai dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc şi, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.
  Dreptul la rectificare;
  Ai dreptul de a obţine de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
  Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
  În situaţiile ân care datele nu mai sunt necesare pentru ândeplinirea scopurilor, s-a retras consimţământul şi nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obţine ştergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.
  Dreptul la restricţionarea prelucrării;
  Ai dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
  (a) conteşti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite nouă să verificam exactitatea acestora;
  (b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
  (c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
  (d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.
  Dreptul la portabilitatea datelor
  Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc şi pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
  (a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; şi
  (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
  Nu ai acest drept în cazul în care decizia:
  (a) este necesară pentru incheierea sau executarea unui contract între tine şi un operator de date;
  (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  (c) are la bază consimţământul tău explicit.

CUM IŢI EXERCIŢI DREPTURILE

Pentru a-ţi exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail office@amatravelholiday.ro

TE RUGĂM SĂ REŢII URMĂTOARELE:

 • Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării scrise, semnate şi datate, transmisa pe e-mail office@amatravelholiday.ro, în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
 • Dacă unele din datele dvs. personale sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
 • Furnizarea datelor este necesară în vederea procesării solicitării. Refuzul tău determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.

CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fişier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitaţi site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcţionale sau pentru ca acestea să funcţioneze mai eficient, precum şi pentru a furniza informaţii detinătorilor site-ului.

CUM UTILIZĂM COOKIE-URILE?

Site-ul Amatravelholiday.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fişiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informaţiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informaţii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) şi informaţii privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google şi stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidenţialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidenţialitate. Google poate transfera informaţiile colectate de Google Analytics către o terţă parte atunci când legislaţia impune acest lucru sau atunci când respectiva terţă parte prelucrează informaţiile în numele Google.
În conformitate cu condiţiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deţinute de Google.
Puteţi refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând şi instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Site-ul amatravelholiday.ro  utilizează Facebook Pixel, un serviciu de analiză web furnizat de Facebook care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Pacebook Pixel utilizează „cookie-uri”, care sunt fişiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informaţiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informaţii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) şi informaţii privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Facebook şi stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Îainte de a fi transmisă către Facebook, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidenţialitate” (Privacy Shield), Facebook declară că respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidenţialitate. Facebook poate transfera informaţiile colectate de Facebook Pixel către o tertă parte atunci cand legislaţia impune acest lucru sau atunci când respectiva terţă parte prelucrează informaţiile în numele Facebook.
În conformitate cu condiţiile de utilizare ale Facebook Pixel, Facebook nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deţinute de Facebook.

CUM POT FI CONTROLATE COOKIE-URILE

Puteţi controla şi/sau sterge cookie-uri dupa cum doriţi. Puteţi şterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră şi puteţi configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora.

GESTIONAREA COOKIE-URILOR IN BROWSERUL DUMNEAVOASTRĂ

Majoritatea browserelor vă permit:
• să vedeţi ce cookie-uri aveţi şi să le stergeţi în mod individual
• să blocaţi cookie-uri ale unor terţe părţi
• să blocaţi cookie-uri ale anumitor site-uri
• să blocaţi setarea tuturor cookie-urilor
• să ştergeţi toate cookie-urile atunci cănd închideti browserul

Daca optaţi pentru ştergerea cookie-urilor, trebuie să aveţi în vedere că eventualele preferinţe se vor pierde. De asemenea, dacă blocaţi cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcţiona în mod adecvat. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocaţi complet cookie-urile atunci când utilizaţi site-ul Ama Travel & Holiday.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE
Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a te informa cu privire la tipurile de informaţii pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm. Dacă ai intrebări cu privire la politica noastră de confidenţialitate, te rugăm să ne scrii pe e-mail office@amatravelholiday.ro

Îţi mulţumim că foloseşti serviciile Amatravelholiday.ro.

Te asigurăm că vom încerca să îţi oferim întotdeauna cele mai bune servicii.